(1)
Dąbrowicz, M.; Jazdon, A. Założenia I Realizacja Polityki zarządzania Zasobami W Bibliotece Uniwersyteckiej W Poznaniu W Latach 1992–2014. 10.14746/b 2015, 129-157.