(1)
Skutecki, J. Kriegsbeute-Ausstellung Posen 1917. Propagandowa Wystawa Dla Szerokiej publiczności. 10.14746/b 2014, 83-121.