(1)
Wyszowska, I. Poznań I Jego mieszkańcy XIX Wieku W pamiętnikarskim Dziele Przechadzki Po mieście Marcelego Mottego. 10.14746/b 2014, 135-170.