(1)
Skutecki, J. Dwie pocztówki Adresowane Do Rudolfa Fockego. 10.14746/b 2016, 123-132.