(1)
Wojciechowski, J. O Potrzebie Edukacji Medialnej W Polsce, Red. Naukowa Michał Federowicz, Sławomir Ratajski. 10.14746/b 2016, 263-270.