(1)
Korzo, M. A. "Elementa Pverilis Institutionis" (Kraków 1692) – Przyczynek Do Historii Elementarzy Polskich. 10.14746/b 2016, 71-80.