Jazdon, A., & Jazdon, A. (2013). Kolportaż druków muzycznych przez Drukarnię W. Deckera w świetle anonsów prasowych i jego wpływ na kształtowanie kultury muzycznej Wielkopolan. Biblioteka, (17(26), 103–117. https://doi.org/10.14746/b.2013.17.5