Kłudkiewicz, K. (2017). „Czarować chciała tylko powabem umysłu”. O formacji intelektualnej Marianny z Ciecierskich Skórzewskiej na podstawie inwentarza jej księgozbioru. Biblioteka, (21(30), 21–42. https://doi.org/10.14746/b.2017.21.2