Tomaszewski, R. (2017). Biblioteka Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu 1926–2016. Biblioteka, (21(30), 155–180. https://doi.org/10.14746/b.2017.21.8