Przychodniak, Z. (2017). Jak powstawaƂa korbutowa bibliografia Adama Mickiewicza?. Biblioteka, (21(30), 181-204. https://doi.org/10.14746/b.2017.21.9