Dąbrowicz, M. (2017). Coaching – moda czy konieczność? Możliwości zastosowania coachingu w bibliotece. Biblioteka, (21(30), 205–227. https://doi.org/10.14746/b.2017.21.10