Dobrzyńska-Lankosz, E. (2017). Księgozbiory beletrystyczne w polskich akademickich bibliotekach specjalistycznych. Biblioteka, (21(30), 229-241. https://doi.org/10.14746/b.2017.21.11