Melentiewa, J. (2017). Czytelnictwo jako narzędzie kształtowania rzeczywistości (na kanwie koncepcji noosfery Władimira Wiernadskiego). Biblioteka, (21(30), 251–258. https://doi.org/10.14746/b.2017.21.13