Wojciechowski, J. (2017). „Roczniki Biblioteczne”, R. LX, 2016, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016, s. 410. Biblioteka, (21(30), 259-270. https://doi.org/10.14746/b.2017.21.14