Wojciechowski, J. (2017). Metody i narzędzia badań piśmiennictwa cyfrowego i jego użytkowników, red. Małgorzata Góralska, Agnieszka Wandel, Wrocław: Wydawnictwo Uniwersytetu Wrocławskiego 2016, s. 220. Biblioteka, (21(30), 277–286. https://doi.org/10.14746/b.2017.21.16