Jazdon, A. (2012). Księgarnia i Biblioteka do Czytania Tomasza Szumskiego. Biblioteka, (16(25), 59–81. https://doi.org/10.14746/b.2012.16.3