Nowicki, R. (2012). Druki ulotne i okolicznościowe Zakładów Graficznych Instytutu Wydawniczego „Biblioteka Polska” w zbiorach Wojewódzkiej i Miejskiej Biblioteki Publicznej w Bydgoszczy. Przyczynek do dziejów wydawnictwa. Biblioteka, (16(25), 167–184. https://doi.org/10.14746/b.2012.16.6