Joskowski, Z. (2012). Zasób Flores Oratorii – norbertańskiej silvae rerum przechowywanej w Bibliotece Prowincjalnej Franciszkanów w Gnieźnie. Biblioteka, (16(25), 299-305. https://doi.org/10.14746/b.2012.16.11