Dziołak, M., & Borkowicz, S. (2012). Klaster Bibliotek Bi@lskich próbą poszukiwania płaszczyzn synergii lokalnych bibliotek. Biblioteka, (16(25), 319–336. https://doi.org/10.14746/b.2012.16.13