Wilgosiewicz-Skutecka, R. (2011). Polska w oczach guwernera Skórzewskich, czyli zapiski księdza Pocharda z lat 1792–1833 w zbiorach Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Biblioteka, (15(24), 7–22. https://doi.org/10.14746/b.2011.15.1