Nowak, P. (2011). Wojewódzki Urząd Kontroli Prasy, Publikacji i Widowisk w okresie nacjonalizacji rynku książki w Poznaniu (1946–1955). Biblioteka, (15(24), 161–191. https://doi.org/10.14746/b.2011.15.6