Dudziak-Kowalska, M., & Janczak, B. (2011). Z dziejów średniego szkolnictwa bibliotekarskiego. Liceum bibliotekarskie w Krakowie (1947–1960). Biblioteka, (15(24), 193–213. https://doi.org/10.14746/b.2011.15.7