Nowak, P. (2012). Artur Jazdon, Wydawcy poznańscy 1815-1914. Kształtowanie środowiska i repertuaru wydawniczego. Biblioteka, (16(25), 379-383. https://doi.org/10.14746/b.2012.16.16