Pawłowska, A. (2010). Niezamknięte księgi – o księgach cechowych na Pomorzu Zachodnim. Biblioteka, (14(23), 7–20. https://doi.org/10.14746/b.2010.14.1