Nowakowski, A., & Rosadziński, L. (2010). „Witajcie koledzy” – poznańska „Książka wpisów wędrujących czeladników introligatorskich”. Biblioteka, (14(23), 21-31. https://doi.org/10.14746/b.2010.14.2