Wiśniewska, A. (2010). Dysertacje poświęcone tematyce polskiej, powstałe na Wydziale Filozoficznym Uniwersytetu Wiedeńskiego w latach 1872-1937. Biblioteka, (14(23), 53-76. https://doi.org/10.14746/b.2010.14.4