Szymańska, Z. (2010). Bibliografia literacka w Instytucie Badań Literackich Polskiej Akademii Nauk (1948-2010) – geneza, dokonania, perspektywy. Biblioteka, (14(23), 77–107. https://doi.org/10.14746/b.2010.14.5