Krzak-Weiss, K. (2010). Od iluminatorstwa do grafiki książkowej. Kilka uwag o graficznych pracach Mistrza Collectarium wawelskiego. Biblioteka, (14(23), 163-178. https://doi.org/10.14746/b.2010.14.10