Gmerek, K. (2010). „Pokłosie. Zbieranka literacka na korzyść sierot”. Biblioteka, (14(23), 179–200. https://doi.org/10.14746/b.2010.14.11