Górska, A. (2010). Lwowiana w zbiorach Biblioteki Politechniki Krakowskiej. Analiza najstarszych inwentarzy przybytków (1946-1961). Biblioteka, (14(23), 247–259. https://doi.org/10.14746/b.2010.14.14