Łukaszewski, J. (2018). Rejestr ksiąg Stanisława Smoły z Wolborza w inkunabule ze zbiorów Biblioteki Uniwersyteckiej w Poznaniu. Biblioteka, (22(31), 29–47. https://doi.org/10.14746/b.2018.22.2