Muraszko, M. (2018). Oprawa kaliskich druków z 1620 roku udekorowana radełkiem jagiellońskim z popiersiem kanclerza wielkiego koronnego Jana Zamoyskiego. Biblioteka, (22(31), 75–86. https://doi.org/10.14746/b.2018.22.5