Sedliar, O. (2018). Działalność wydawnicza i publikacje Towarzystwa im. Michajła Kaczkowskiego w latach 1875–1885 – ujęcie ogólne. Biblioteka, (22(31), 87–106. https://doi.org/10.14746/b.2018.22.6