Wojciechowski, J. (2018). Człowiek – Media – Edukacja, red. nauk. Janusz Morbitzer, Danuta Morańska, Emilia Musiał, Dąbrowa Górnicza: Wydawnictwo Naukowe Wyższa Szkoła Biznesu 2017, s. 236. ISBN 978-83-65621-29-0. Biblioteka, (22(31), 263–269. https://doi.org/10.14746/b.2018.22.15