Krzak-Weiss, K. (2009). Typologia sygnetów drukarskich (na przykładzie znaków stosowanych przez polskich impresorów od XV do połowy XVII wieku). Biblioteka, (13(22), 7-18. https://doi.org/10.14746/b.2009.13.1