Kubiś, K., & Nowakowski, A. (2009). Ocena stanu zachowania gazet i czasopism wielkopolskich z lat 1800-1939 przechowywanych w Bibliotece Uniwersyteckiej w Poznaniu pod kątem ich zakwaszenia. Biblioteka, (13(22), 77–86. https://doi.org/10.14746/b.2009.13.4