Chachlikowska, A., Jazdon, K., Wieland, H., & Szulc, A. (2009). Badania wykorzystania przez polskie biblioteki naukowe środków europejskich, grantów ministerialnych i samorządowych oraz dotacji sponsorów w latach 2000-2008. Biblioteka, (13(22), 123-144. https://doi.org/10.14746/b.2009.13.7