Wojciechowski, J. (2013). Zdzisław Gębołyś, Biblioteki mniejszości niemieckiej w II Rzeczypospolitej. Biblioteka, (17(26), 267–272. https://doi.org/10.14746/b.2013.17.14