Nowak, P. (2009). Marszakowa – Szajkiewicz, Badania ilościowe nauki. Podejście bibliometryczne i webometryczne. Biblioteka, (13(22), 235-240. https://doi.org/10.14746/b.2009.13.16