Czaja, D. (2009). Sprawozdanie z działalności bibliotek wydziałowych w systemie biblioteczno – informacyjnym UAM za rok 2008. Biblioteka, (13(22), 270–303. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/204