Łopaczyk, J. (2011). Wiesław Babik, Słowa kluczowe, Kraków: Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego 2010, ss. 241. Biblioteka, (15(24), 383–388. https://doi.org/10.14746/b.2011.15.18