Jazdon, A., & Piejko, R. (2009). „Die Ägyptische Finsterniss” – przyczynek do historii poznańskich czasopism satyrycznych pierwszej połowy XIX wieku. Biblioteka, (13(22), 193–202. https://doi.org/10.14746/b.2009.13.12