Hollender, H. (2008). Kto się zdoła spotkać w bibliotece?. Biblioteka, (12(21), 189–198. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/212