Janczak, B., & Serafin, M. (2008). Biblioteka Strahovska w Pradze - perła bibliotek klasztornych. Biblioteka, (12(21), 199–210. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/213