Lepkowska, E. (2008). E-learning w kształceniu akademickim. Materiały z II ogólnopolskiej konferencji: Rozwój e-edukacji w ekonomicznym szkolnictwie wyższym, pod. red. Marcina Dąbrowskiego i Marii Zając, Fundacja Promocji i Akredytacji Kierunków Ekonomicznych, Warszawa 2006, s. Biblioteka, (12(21), 235-240. Pobrano z https://pressto.amu.edu.pl/index.php/b/article/view/218