Chachlikowska, A. (2013). O potrzebie biblioterapii. Biblioteka, (17(26), 279-284. https://doi.org/10.14746/b.2013.17.16