Kłudkiewicz, K. (2019). Ilustracje w czasopiśmie „Przyjaciel Ludu” – od oświeceniowego encyklopedyzmu do wizualnego kanonu narodowego. Biblioteka, (23(32), 121-165. https://doi.org/10.14746/b.2019.23.6