Wagner, Z. . (2019). Dekoracja iluminatorska inkunabułu Inc. I 11 ze zbiorów Biblioteki Raczyńskich. Problem ikonografii i atrybucji. Biblioteka, (23(32), 235–261. https://doi.org/10.14746/b.2019.23.10