Muraszko, M. (2019). Krakowska oprawa księgi Jana Korzboka Witkowskiego ze zbiorów Archiwum Archidiecezjalnego w Gnieźnie. Biblioteka, (23(32), 277-287. https://doi.org/10.14746/b.2019.23.12