Wojciechowski, J. . (2019). Artur Jazdon, Biblioteka Uniwersytecka w Poznaniu 1919–2018. Zasoby. Działania. Ludzie. Biblioteka, (23(32), 313–324. https://doi.org/10.14746/b.2019.23.21